Marjan Ivan Moškon
Cankarjeva 37
8000 Novo mesto
marjan.moskon@gmail.com
041 729 717

Marjan Ivan Moškon, rojen 16. oktobra 1935 v Novem mestu, po izobrazbi inženir elektrotehnike in inženir grafične tehnologije, kamerman in snemalec pri Televiziji Ljubljana pa novinar in urednik pri Dolenjskem listu je ob študiju in službi počel še veliko drugih stvari – se ukvarjal s taborništvom, potapljanjem, letenjem, sodeloval pri pripravi avtomobilskih gorskih dirk na Gorjance, veliko časa posvetil snemanju dokumentarnih in potopisnih filmov, je ustanovitelj in bil odgovorni urednik Vašega kanala pokrajinske Televizije Novo mesto ter soustanovitelj civilnodružbenega Društva Novo mesto, bil je urednik taborniške revije Tabor in odgovorni urednik letalske revije Krila, raziskal je nastanek in razvoj dolenjske Industrije motornih vozil (tovarne IMV) ter napisal izčrpno monografijo o avtomobilski in prikoličarski proizvodnji.

Z violino nastopa z godci in pri tamburaših Folklornega društva Kres, zadnji čas pa veliko prostega časa posveča ljubiteljski raziskavi porekla Slovencev, ki so jo spodbudile sodobne teorije o naseljevanju ljudstev v Evropi, še zlasti o prihodu izmišljenih »Slovanov« v šestem stoletju po našem štetju. Zbirka člankov v tej knjižici postavlja na glavo dosedanja vedenja o starih Slověnih in zagotovo obeta burne odzive etablirane stroke in drugih poznavalcev.

Poleg vrste drugih priznanj je ga je leta 2012 Mestna občina Novo mesto proglasila za častnega občana.

IGOR VIDMAR