ZANIMIVOSTI:

Ivan Hrovatič: Kapiteljska njiva

I. Grdina: Neznanstveni temelji izgona Slovencev iz srednjega veka

Na angleški Wikipediji so lani objavili članek o Slovenih prevod (pdf)

J. Höfler: Slovan, Sloven, Slovenec

dr. France Bučar: Zavest o lastni istovetnosti

 Robert Vrčon Slovenci in njih zgodovina